Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Управителя на „Серго Инвест“ ЕООД, с. Змеица, община Доспат за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Управителя на „Серго Инвест“ ЕООД, с. Змеица, община Доспат за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект…/РР-02-14-12