Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-2/19.06.2023 г., коригирано със заявление РР-02-2(2)/14.08.2023 г., подаденo от г-н А. Стоянов, кмет на Община Сандански

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-2/19.06.2023 г., коригирано със заявление РР-02-2(2)/14.08.2023 г., подаденo от г-н А. Стоянов, кмет на Община Сандански, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, р. Санданска Бистрица чрез изградени съоръжения…/РР-02-2-7-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-02-2-7-ПИСМО