Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-3/28.06.2023 г., подаденo от г-н Н. Илиев, Управител на „Агробел“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, р. Рилска чрез изградени съоръжения

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-3/28.06.2023 г., подаденo от г-н Н. Илиев, Управител на „Агробел“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, р. Рилска чрез изградени съоръжения…./РР-02-3-СЪОБЩЕНИЕ…../РР-02-2-14–ПИСМО