Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-4/20.07.2023 г., подаденo от г-н Илко Стоянов, кмет на Община Благоевград, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, р. Благоевградска Бистрица чрез изградени съоръжения

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-4/20.07.2023 г., подаденo от г-н Илко Стоянов, кмет на Община Благоевград, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, р. Благоевградска Бистрица чрез изградени съоръжения…./РР-02-4-10_СЪОБЩЕНИЕ…/РР-02-4-10_ПИСМО