Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-7/21.03.2024 г., коригирано със заявление с вх. № РР-05-7(3)/02.04.2024 г. подадени от управителя на „Проектна Компания Комплекс Баня“ ЕООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Конешице

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-7/21.03.2024 г., коригирано със заявление с вх. № РР-05-7(3)/02.04.2024 г. подадени от управителя на „Проектна Компания Комплекс Баня“ ЕООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Конешице…../РР-05-7-14-СЪОБЩЕНИЕ……/РР-05-7-14-ПИСМО