Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Световен ден за борба с опустиняването и засушаването

С изложба на картините на  15 деца от школа по  рисуване „Престо“, с ръководител Александра Петкова,   БДЗБР и Община Благоевград ще отбележат Световният ден за борба с опустиняването и засушаването – 17 юни.

Целта на инициативата е  да се насочи вниманието към проблемите  на околната среда, вследствие на човешката дейност, а именно замърсяване на водите, прекомерна експлоатация на водоизточниците, глобалното затопляне.

Денят се чества от 1995 г. насам с резолюция 49/115 на Общото събрание на ООН.

Опустиняването – превръщането на плодородната земя в пустиня или загубата на плодородието на почвата, е едно от най-сериозните предизвикателства пред човечеството.

Възстановяването на деградирали земи носи икономическа устойчивост, създава работни места, повишава доходите и увеличава продоволствената сигурност, помага на биоразнообразието да се възстанови. То допринася за заключване на атмосферния въглерод, затоплящ Земята, забавяйки климатичните промени, като може също така да намали въздействието на изменението на климата

 

Изложбата ще бъде открита  на 17 юни 2022 г. (петък ) от 17:00 ч. в партера на Община Благоевград и достъпна за посетители   до 17 юли 2022 г.