Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Студенти от ЮЗУ посетиха Басейнова дирекция – Благоевград по повод Световния ден на влажните зони

Студенти от ЮЗУ посетиха Басейнова дирекция – Благоевград по повод Световния ден на влажните зони

По повод Световния ден на влажните зони – 2 февруари студенти от втори и трети курс и техни преподаватели от Катедра “География, екология и опазване на околната среда” в ЮЗУ “Неофит Рилски” посетиха Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград.

Влажни зони

Тази година мотото на кампанията е “Влажните зони и нашето бъдеще”.

Изнесена бе презентация, с която присъстващите бяха запознати с естествените и изкуствени влажни зони и тяхното значение за опазване на биоразнообразието и екосистемите на територията на страната.

Като гост лектор в събитието се включи и Светослав Чешмеджиев – магистър по биология, с дългогодишен практически опит в изследване на водните екосистеми и тяхното опазване.

С презентацията може да се запознаете тук.