Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

С провеждането на открити уроци БДЗБР отбеляза Световния ден на водата 22 март

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) проведе открити уроци с второкласници от II ОУ „Димитър Благоев“ и второкласници и третокласници от VIII СУ „Арсени  Костенцев“ в Благоевград по повод Световния ден на водата 22 март. С голям интерес и ентусиазъм децата се включиха в различните дискусии, свързани с темата за 2019-та  „Вода за всички! Всеки е важен!“.

Учениците демонстрираха отлични знания по отношение на значението на водата, необходимостта от нейното опазване и проблемите с намирането на чиста вода, които имат някои хора по света.  Някои от децата споделиха добри практики за икономичното ползване на водата и събирането на дъждовна вода, които прилагат със своите семейства.

За затвърждаване знанията на ученици урокът завърши с кратка викторина.

Всеки от класовете, взел участие в инициативата, получи грамота и интересни награди, осигурени от БДЗБР.

Материали за Световния ден на водата 2019 г.

 

Брошура
Презентация 1
Презентация 2