Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „ Рехабилитация на Път 111-811 „П-81 -Богьовци-Сливница-Ракита-Брезник-Пали лула“ от км 0+000 до км 8+414 и от км 9+280 до 44+136,17

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „ Рехабилитация на Път 111-811 „П-81 -Богьовци-Сливница-Ракита-Брезник-Пали лула“ от км 0+000 до км 8+414 и от км 9+280 до 44+136,17, с възложител Агенция „Пътна Инфраструктура“…/П-01-269-4