Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Ученици от НХГ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Благоевград изготвиха комикси, насочени към екологичните проблеми

Ученици от НХГ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Благоевград изготвиха комикси, насочени към екологичните проблеми

В рамките на проект по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите, чрез Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, ученици от Национална хуманитарна гимназия  „Св. Св. Кирил и Методий” – град Благоевград изработиха комикси със сюжети, насочени към едни от най-важните екологични проблеми.

Художествените творби  показват следствията от негативното човешко въздействие върху околната среда. Чрез героите в своите комикси, младите творци представят част от възможностите, с които всеки от нас би могъл да допринесе за опазването на природата и нейните компоненти.

Целта на Програмата е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда.

Изготвените комикси може да разгледате тук.

Част от тях имат и превод на английски език.