Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Предстоящи събития

Министър Ивелина Василева ще открие новия резервоар за минерална вода в гр. Сандански

Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева ще открие новоизградения подземен резервоар и помпена станция за минерална вода в гр. Сандански. Официалното откриване на съоръжението ще се състои

БД „Западнобеломорски район” поставя начало на инициатива, свързана с провеждане на ежемесечни пресконференции с представители на всички медии от териториалния ѝ обхват

Целта е от една страна да представим по един достъпен начин дейността на дирекцията (в това число извършени проверки, събрани суми от такси, констатирани нарушения и др.) и от друга,

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград, съвместно с общ. Сандански организира провеждането на неформална работна среща с всички водоползватели на минерална вода от КЕИ №8 и сондаж №6 от НМВ „Сандански“

Срещата ще се проведе на 7 юли 2016г.  от 10.30ч. в парк хотел „Пирин“, гр. Сандански  и се организира  във връзка с предстоящото стартиране на изпълнението на  Договор № 1/ 29.06.2016 г.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще проведе обществена консултация по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB в Гоце Делчев

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще проведе  обществена консултация по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB. Обсъждането ще се състои на на  30 май 2016г.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще проведе обществена консултация по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB. Обсъждането ще се състои на 26 май 2016г. /четвъртък/, от 10.30 ч., в сградата

Проектът се осъществява в рамките на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води” в България със средства, осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година. Басейнова дирекция „Западнобеломорски

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще проведе обществена консултация по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще проведе  обществена консултация по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB. Обсъждането ще се състои на 20 май 2016 г.

Български и гръцки експерти ще обсъдят плановете за управление на речните басейни и риска от наводнения

Петата среща на съвместната българо-гръцка експертна работна група за сътрудничество в областта на водите и околната среда ще се проведе на 13 май, от 10.00 ч., в хотел “Св. Никола”,

Първо редовно заседание на Басейнов съвет за 2016 г.

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” ще проведе първо редовно заседание на Басейновия съвет за 2016 г. На 15 март, от 10:30 часа, в заседателната зала на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, гр. Благоевград, бул.

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” стартира обществените консултации

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” стартира обществените консултации по Проектите на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021г. за Западнобеломорски район

Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград кани представители на заинтересованите страни и медиите на заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проекта BG161PO005/12/1.20/02/29

П О К А Н А Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград кани представители на заинтересованите страни и медиите на ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на постигнатите резултати по проекта BG161PO005/12/1.20/02/29

На 17 Декември 2013 г. от 11.00 ч. в заседателна зала №2, в БДЗБР – гр. Благоевград ще се проведе второ редовно за 2012г. заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред: Регистрация на участниците; Приветствие от Директора на БД ЗБР и откриване на заседанието; Представяне на определените райони със значителен потенциален риск от