Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Новини

На 8 декември ще има заседание на съвета към Басейнова дирекция „Западнобломорски район“

Басейновият съвет към Басейнова дирекция „Западнобломорски район“ (ЗБДБР) ще проведе второ редовно заседание за 2017г. Заседанието ще бъде в петък, 8 декември, от  10 ч, в сградата на БДЗБР в

Предстояща пресконференция за представяне на визията за развитие на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

На 8.12.2017 г., петък, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) ще даде пресконференция, на която директорът инж. Радослав Георгиев ще представи своята визия и цели за дългосрочното развитие на дейността на

В Кюстендил се проведе среща от информационна кампания по проблеми с наводненията

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ проведе в Кюстендил втора среща от обучителната и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията. В нея участваха представители на Регионалните инспекции по околна среда и

БДЗБР подготвя второ обучение срещу наводнения

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ подготвя втората среща от обучително-информационната кампания срещу наводненията. Тя ще е с представители на институциите в областите Перник и Кюстендил. Обучението ще се проведе на 4

БДЗБР проведе първата среща от обучителна кампания по наводненията

Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инж. Радослав Георгиев откри първата  работна среща от обучителна кампания по наводненията с благодарност към всички присъстващи –  представители РИОСВ, РЗИ, регионални дирекции и

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ започва обучителна кампания за наводненията

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“   организира обучително-информационна среща, свързана с  превенцията и защитата от наводнения. Тя ще се проведе с  подкрепата  на Регионална дирекция  „ПБЗН“ – гр. Благоевград и в нея

Заплащане на такси чрез ПОС

Считано от 11.10.2017г., на основание промяна в Наредбата за административно обслужване в ДВ бр.61 от 28.07.2017г,  по Закона за водите таксите по предоставените документи на “фронт- офис” могат да бъдат

При съвместна проверка БДЗБР и РИОСВ – Перник установиха нерегламентирано заустване

При съвместна проверка на БДЗБР и РИОСВ – Перник на участък от р. Разметаница, след с. Големо село, по посока на течението ѝ, до площадката на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД 

БДЗБР започна изпълнението на мярка от ПУРБ

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) започна изпълнението на Програмата от мерки в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) 2016-2021. В  изпълнение на договора за монтиторинг в 8 пунка от

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Ви уведомява за стартирането на десетото издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ и условията за участие в него

МОСВ ПОДКРЕПЯ НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС  „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”, ОБЯВЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета

Служителите на БД „ЗБР“ и техните деца се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно!“

За поредна година екипът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се включи активно в кампанията „Да изчистим България заедно!“, в която Министерство на околната среда и водите е основен партньор. Денят

Служителите на БД „ЗБР“ и техните деца се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно!“

За поредна година екипът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се включи активно в кампанията „Да изчистим България заедно!“, в която Министерство на околната среда и водите е основен партньор. Денят

БД „ЗБР“ отново част от инициативата „Да изчистим България заедно!“

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и тази година ще се присъедини към  провеждането на кампанията „Да изчистим България заедно!”, в която Министерство на околната среда и водите е основен партньор. Планираното

Проверен е сигнал за мъртва риба в река Струма

Екипи на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и РИОСВ-Перник извършиха съвместна проверка на сигнал за мъртва риба в река Струма – в района на Бобошево. На място инспекторите са установили, че

Екшън по тъмно. БД“ЗБР“ установи нов случай на нерегламентирано изземване на наносни отложения в коритото на р. Струма

Сигнал за нерегламентирано изземване на наносни отложения в коритото на р. Струма,  срещу с. Вълково, община Сандански, подаден на „Зелен телефон“, вдигна на крак служителите на БД“ЗБР“ вечерта на 07.08.2017г.

БД „ЗБР” установи нарушение при строителството на МВЕЦ „Белица”

Служители на БД „Западнобеломорски район” извършиха проверка на  строителството на МВЕЦ „Белица” от „Тема консулт” ЕООД, след като на 26.07.2017г., на електронната поща в Басейнова дирекция  е получен сигнал,  относно

След сигнал на „зелен телефон“ БД „ЗБР“ хвана в сериозно нарушение МВЕЦ „Манастирска“

На 23.07.2017г., на „зелен телефон“ в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е получен сигнал от бдителен гражданин за липса на вода след водохващанията на МВЕЦ „Манастирска“ в р. Скокова  и р.