Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Новини

Областният управител проведе работна среща във връзка с разрушените речни участъци по поречието на р. Места и р. Струма

Областният управител Валери Сарандев, заместник областният управител Анита Коцелова и главният секретар Стоян Христов се срещнаха с представители на отговорните институции Басейнова дирекция – Благоевград, „Напоителни системи“ и представители на

Стартира ежегодният конкурс за 2022 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“

Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха традиционната Национална кампания „За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата

Проверка установи поредно замърсяване на околната среда от ТЕЦ „Бобов дол“

Експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград,     РИОСВ-Благоевград, РИОСВ-София, и Регионална Лаборатория на ИАОС в града извършиха проверка по сигнал от рибари за замърсяване на водите на река Струма.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ успешно приключи проект с наименование „Компетентни и мотивирани служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ успешно приключи проект с наименование  „Компетентни и мотивирани служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, с административен договор  за предоставяне на

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че въвежда нови образци на доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона

На вниманието на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” насочва вниманието на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че единичен размер на таксата определен в Тарифата за таксите за водовемане, за

БДЗБР проведе редовно заседание на Басейновия съвет

Редовно заседание на Басейновия съвет се проведе на 14 декември 2021 г. в заседателната зала на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) в Благоевград. В него участваха представители на областни и

Първо  редовно заседание за 2021 г  на Басейновия  съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски Район”

Днес,  14.12.2021г(вторник) от  10:30 ч в сградата на БДЗБР ще се проведе Първо  редовно заседание за 2021 г  на Басейновия  съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски Район”. Ще бъдат представени  идентифицираните

48 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са наградени в XIII издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и науката,

Кампанията на Басейнова дирекция продължава в Кюстендил и Перник

Две срещи в рамките на обучителната и информационна кампания по проблеми, свързани с наводненията, се проведоха на 25 ноември в Кюстендил и Перник. Кампанията е организирана от Басейнова дирекция „Западнобеломорски

В Благоевград стартира обучителната и информационна кампания за наводненията

Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ –г-н Владимир Димитров откри в гр. Благоевград първата от общо трите работни срещи,  в рамките на двудневна обучително-информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията.

БДЗБР организира информационна кампания за наводненията

На 24 ноември  2021 г. в гр.Благоевград ще бъде  поставено началото на двудневна  образователно-информационна кампания, организирана от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.   Кампанията е насочена към повишаване на осведомеността и подобряване

МОСВ представи проекта за актуализиране на плановете за управление на речните басейни в Западнобеломорски район

Министерството на околната среда и водите представи дейностите по актуализиране на 6-годишните Планове за управление на речните басейни.  Конференцията в гр. Благоевград бе открита от г-н Владимир Димитров-директор на Басейнова

МОСВ и партньори от Басейновата дирекция в Благоевград представят трети цикъл на ПУРБ

Министерството на околната среда и водите организира конференции за представяне изпълнението на дейностите, свързани с разработването на актуализираните Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) за периода 2022-2027 г. Те

Отменено редовно заседание на Басейновия съвет към БД ЗБР

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въведените временни противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19 и съгласно  Заповед №РД-01-856/19.10.2021г. на министъра на здравеопазването,

Национално преброяване 2021 г.

През 2021 г. предстои преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави – членки на Европейския съюз. Най-голямото статистическо изследване ще събере и предостави качествена и съпоставима информация за

Резултати от извършената контролна дейност на БДЗБР през месец юли 2021 г

През месец юли служители на  Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”  извършиха 135 бр. проверки на 113 обекта в териториалния обхват на дирекцията. От тях 22 бр. са по жалби и сигнали
1... 34567... 14