Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Заявление с вх. № РР-06-1/16.01.2019 г. от С. П. управител на „Рила дриймс хотелс 19689“ ЕООД гр. Сапарева Баня за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане

Заявление с вх. № РР-06-1/16.01.2019 г. от С. П. управител на „Рила дриймс хотелс 19689“ ЕООД гр. Сапарева Баня за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от

Публично обявяване по заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване по заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел възстановяване на защитното земно покритие на

Публично обявяване по заявление от „НАТУРА“ ООД с. Гайтаниново, община Хаджидимово за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от „НАТУРА“ ООД с. Гайтаниново, община Хаджидимово за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, с цел  водоснабдяване за аквакултури…/РР-02-3-11

Публично обявяване по заявление от община Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча

Публично обявяване по заявление от община Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел Изграждане на подпорна стена за укрепване на

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Диа консулт” ООД, гр. София за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Диа консулт” ООД, гр. София за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41520092/02.08.2017 г. издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-17-49-1

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-14-6/30.05.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект Мошинско дере

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-14-6/30.05.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект Мошинско дере за заустване на отпадъчни води в

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510304/26.04.2010 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510304/26.04.2010 г. продължено с Решение №ПО-01-108/08.06.2015 г., издадени от

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на  разрешително за водовземане повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на  разрешително за водовземане повърхностен воден обект с цел – водовземане с цел

Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…\РД-06-9 (3)/12.08.2019 г.

Публично обявление на писмо до Управителя на “Бийстън енерджи” АД относно продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане №41140133/19.06.2009 г.

Публично обявление на писмо до Управителя на “Бийстън енерджи” АД относно продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане №41140133/19.06.2009 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”…/РР-16-20-1

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510538/29.11.2016 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510538/29.11.2016 г., издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-17-40-1

Публично обявяване на заявление за изменение на разрешително от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за водовземане от подземни води № 41510082/30.03.2007 г.

Публично обявяване на заявление за изменение на разрешително от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за водовземане от подземни води № 41510082/30.03.2007 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-49/13.03.2017

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510068/28.03.2007 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510068/28.03.2007 г. продължено с Решение № ПО-01-126/10.10.2018 г., издадени

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510090/11.05.2007 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510090/11.05.2007 г. продължено с Решение № ПО-01-39/17.02.2017 г., издадени

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510074/30.03.2007 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510074/30.03.2007 г. продължено с Решение № ПО-01-59/20.03.2012 г., издадени

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за  изграждане на съоръжение за водовземане от повърхностни води

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за  изграждане на съоръжение за водовземане от повърхностни води за захранване

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за  изграждане на съоръжение за водовземане от повърхностни води за захранване

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за  изграждане на съоръжение за водовземане от повърхностни води за захранване