Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Сандански за откриване процедура за издаване на разрешително за водовземане

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Сандански за откриване процедура за издаване на разрешително за водовземане, с цел други цели – водовземане с цел пожарогасене и технически нужди

Публично обявяване по заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен  воден обект     с цел възстановяване на защитното земно покритие на газопроводната тръба на Транзитния газопровод за Гърция през р. Лисийска

Публично обявяване по заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен  воден обект     с цел възстановяване на защитното земно

Публично обявяване по заявление от община Якоруда  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен  воден обект с цел укрепване коритото на река Дрещенец

Публично обявяване по заявление от община Якоруда  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен  воден обект с цел укрепване коритото на река Дрещенец, чрез изграждане

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на мост над река

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на  полувиадукт на ляво

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел защита на насип от ниво

Публично обявяване на заявление от Управителя на „В и К” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510277/27.10.2009 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „В и К” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510277/27.10.2009 г. продължено с Решение № ПО-01-27/04.02.2015

Публично обявяване на заявление от Управителя на „В и К” ООД, гр. Перник  за изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 41510278/27.10.2009 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „В и К” ООД, гр. Перник  за изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 41510278/27.10.2009 г. продължено с Решение № ПО-01-84/24.04.2015

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-18/01.03.2019 г. от г-н И. Б., Изпълнителен директор на „БИЛТА” ЕАД, гр. Гоце Делчев

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-18/01.03.2019 г. от г-н И. Б., Изпълнителен директор на „БИЛТА” ЕАД, гр. Гоце Делчев за изменение на Разрешително №43740015/08.11.2016 г., издадено от Директора на

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград с цел  Основен ремонт на праволинейни стоманобетонн баражи №1, №2 и №3

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград с цел  Основен ремонт на праволинейни стоманобетонн баражи №1, №2 и №3, находящи се на дере Буковец, землище на

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-14-4/15.01.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Бученщица за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-14-4/15.01.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Бученщица за заустване на отпадъчни води в

Публично обявяване на заявление от „Фурнир Тех” ЕООД, гр. Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от „Фурнир Тех” ЕООД, гр. Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел други цели и противопожарни нужди,

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510290/27.10.2009 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510290/27.10.2009 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-59/21.03.2015

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510274/26.10.2009 г.

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510274/26.10.2009 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-57/21.03.2015

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510279/27.10.2009 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510279/27.10.2009 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-56/21.03.2015

Публично обявяване по заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград, с цел реконструкция на траен горски път”Тодорови ливади”

Публично обявяване по заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград, с цел реконструкция на траен горски път”Тодорови ливади” включващо изпълнение

Публично обявяване по заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград, с цел Изграждане на ново съоръжение – мост за пресичане на р. Драговищица

Публично обявяване по заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград, с цел Изграждане на ново съоръжение – мост за пресичане

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на стоманобетоново съоръжение в местността “Мавров мост”

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на стоманобетоново съоръжение в местността “Мавров мост”

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нов траен горски път “Ечемика”

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нов траен горски път “Ечемика” в

Публично обявление на заявление с вх. № РР-01-165/06.12.2018 г. от кмета на Община Сатовча

Публично обявление на заявление с вх. № РР-01-165/06.12.2018 г. от кмета на Община Сатовча, с. Сатовча за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез