Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявление на заявление за Откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане  № 41110011/19.06.2007 г

Публично обявление на заявление за Откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане  № 41110011/19.06.2007 г., издадено от Директора на БДЗБР…/РР-16-45-1  

Публично обявяване на заявление от Александър Вълков – земеделски производител, село Струмяни, община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Александър Вълков – земеделски производител, село Струмяни, община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел самостоятелно

Публично обявяване на заявление от Петя Златин, управител на „ИВБАЛ“ ООД гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Петя Златин, управител на „ИВБАЛ“ ООД гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел – други

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода с № 41610024/08.08.2016 г.

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода с № 41610024/08.08.2016 г., от находище на минерална вода „Симитли“ гр. Симитли, издадени от Директора на БД „ЗБР“…/РР-17-37-4

Заявление от Управителя на „ДАВИТА“ ООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Управителя на „ДАВИТА“ ООД, с. Рибарица, община Етрополе за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект…/РР-05-2-18

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41530105/27.07.2016 г.

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41530105/27.07.2016 г., продължено с Решение № ПО-01-4/23.01.2018 г., издадени от Директора на БД ЗБР…/РР-17-34-1

Публично обявяване на заявление от ЕТ“Ивайло Попов-Еврика“

Публично обявяване на заявление от ЕТ“Ивайло Попов-Еврика“, град Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-39-20

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-13-2/25.03.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Санданска Бистрица за заустване на отпадъчни води

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-13-2/25.03.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Санданска Бистрица за заустване на отпадъчни води в

Публично обявяване на заявление от „Съни-Тера 2007” АД, гр. Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „Съни-Тера 2007” АД, гр. Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел други цели – водоснабдяване на

Публично обявяване на заявление от управителя на „Бългериън Фиш Фармс“ ЕООД гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Николай Вюстен, управител на „Бългериън Фиш Фармс“ ЕООД гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Екорепласт“ЕООД, гр.Петрич за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Екорепласт“ЕООД, гр.Петрич за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41530114/04.09.2018 г., издаденo от Директора на БД

Публично обявяване на заявление от Славе Владов – управител на „Славейко2019“ ЕООД , град Перник, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Славе Владов – управител на „Славейко2019“ ЕООД , град Перник, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, с цел

Публично обявяване на заявление от „Софаш“ООД, село Струмяни за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение

Публично обявяване на заявление от „Софаш“ООД, село Струмяни за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение, с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на обект „Изграждане на

Публично обявяване по заявление от Управителя на „Серго Инвест“ ЕООД, с. Змеица, община Доспат за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Управителя на „Серго Инвест“ ЕООД, с. Змеица, община Доспат за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект…/РР-02-14-12

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-13/22.01.2020 г. за откриване на процедура за продължаване на срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система  – с. Долен”

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-13/22.01.2020 г. за откриване на процедура за продължаване на срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води