Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Заявление с вх. №РР-07-22/04.08.2023 г. на БДЗБР, подадено от ОБЩИНА ПЕТРИЧ с ЕИК 000024916 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. №РР-07-22/04.08.2023 г. на БДЗБР, подадено от ОБЩИНА ПЕТРИЧ с ЕИК 000024916 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…./РР-07-22-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-22-3-ПИСМО

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-17/23.06.2023 г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-17/23.06.2023 г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-17

Заявление с вх. № РР-17-95/15.12.2022 г. от упълномощено лице на управителя на„ОНИКС 2014“ЕООД, гр. Смолян за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41530096/03.09.2015 г., издадено от директора на БДЗБР

Заявление с вх. № РР-17-95/15.12.2022 г. от упълномощено лице на управителя на„ОНИКС 2014“ЕООД, гр. Смолян за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41530096/03.09.2015

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-06-3/16.03.2023 г., подадено от кмета на Община Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-06-3/16.03.2023 г., подадено от кмета на Община Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение…/РР-06-3-3-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-06-3-3-ПИСМО

Заявление с вх. №РР-17-29/11.05.2023 г. на БДЗБР от управителя на „ФАМИЛИ ПАРТНЕРС“ ООД за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510439/23.08.2013 г., поправено с Решение №ПО-01-171/03.11.2014 г

Заявление с вх. №РР-17-29/11.05.2023 г. на БДЗБР от управителя на „ФАМИЛИ ПАРТНЕРС“ ООД за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №

Публично обявяване на Заявление от „И ЕНД А“ ЕООД – град Дупница за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение №41590269/14.10.2022 г., издадено от Директора на БДЗБР

Публично обявяване на Заявление от „И ЕНД А“ ЕООД – град Дупница за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение №41590269/14.10.2022 г., издадено от Директора

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-7/03.05.2022 г. от управителя на „ЛОГОДИВИ“ ЕООД, гр. Благоевград .

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-7/03.05.2022 г. от управителя на „ЛОГОДИВИ“ ЕООД, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…./РР-07-7-17-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-7-17-ПИСМО

Заявление с вх. №РР-07-41/17.11.2022 г. на БДЗБР, подадено от Община Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. №РР-07-41/17.11.2022 г. на БДЗБР, подадено от Община Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-41-6-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-41-6-ПИСМО

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-12/12.05.2023 г., подадено от г-н С. Владимиров, Кмет на Община Перник, коригирано със заявление с вх. № РР-05-12(4)/07.07.2023 г.

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-12/12.05.2023 г., подадено от г-н С. Владимиров, Кмет на Община Перник, коригирано със заявление с вх. № РР-05-12(4)/07.07.2023 г., подадено от инж. М.

Заявление с вх. № РР-07-1/08.02.2023г. на БДЗБР, постъпило от „ДИРА ФРУКТ“ ЕООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. № РР-07-1/08.02.2023г. на БДЗБР, постъпило от „ДИРА ФРУКТ“ ЕООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-1-6_СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-1-6_ПИСМО

Заявление с вх. №РР-07-43/27.09.2021 г. на БДЗБР, подадено от „ДЕЛВИНО” ЕООД – град Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Заявление с вх. №РР-07-43/27.09.2021 г. на БДЗБР, подадено от „ДЕЛВИНО” ЕООД – град Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-43-10_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-07-43-10_ПИСМО

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-9/21.03.2023 г. подадено от г-н В. Малинов Изпълнителен Директор на ,,Булгартрансгаз“ ЕАД, коригирано със заявление с вх. № РР-05-9(5)/23.05.2023 г.

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-9/21.03.2023 г. подадено от г-н В. Малинов Изпълнителен Директор на ,,Булгартрансгаз“ ЕАД, коригирано със заявление с вх. № РР-05-9(5)/23.05.2023 г. подадено от г-н

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-24/28.07.2022г.на БДЗБР, постъпило от кмета на Община Сандански, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-24/28.07.2022г.на БДЗБР, постъпило от кмета на Община Сандански, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-24-1_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-07-24-1_ПИСМО

Заявление с вх. № РР-06-1/02.05.2023 г. на БДЗБР, постъпило от „НИКСТАР ГРУП“ ЕООД – гр. Дупница, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Заявление с вх. № РР-06-1/02.05.2023 г. на БДЗБР, постъпило от „НИКСТАР ГРУП“ ЕООД – гр. Дупница, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез

Заявление за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение № 41510382/08.01.2013 г.

Заявление за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение № 41510382/08.01.2013 г., издадено от директора на БДЗБР…/РР-17-85-5_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-17-85-5_ПИСМО

Заявление за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води №41520043/29.01.2014 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-93/30.06.2017 г.

Заявление за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води №41520043/29.01.2014 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-93/30.06.2017 г., издадени от директора на БДЗБР…/РР-17-26-4_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-17-26-4_ПИСМО

Заявление за преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води №41530035/03.09.2009 г., издадено от директора на БДЗБР

Заявление за преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води №41530035/03.09.2009 г., издадено от директора на БДЗБР…/РР-17-91-8_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-17-91-8_ПИСМО

Заявление за преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41530106/01.08.2016 г., издадено от директора на БДЗБР

Заявление за преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41530106/01.08.2016 г., издадено от директора на БДЗБР…/РР-17-92-4_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-17-92-4_ПИСМО
1234... 23