Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-17/20.06.2023 г., подадено от изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Мелнишк река

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-17/20.06.2023 г., подадено от изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-4/20.07.2023 г., подаденo от г-н Илко Стоянов, кмет на Община Благоевград, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, р. Благоевградска Бистрица чрез изградени съоръжения

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-4/20.07.2023 г., подаденo от г-н Илко Стоянов, кмет на Община Благоевград, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-25/08.06.2021 г. на БДЗБР, подадено от г-н Д. Ризаков – ЗП за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжени

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-25/08.06.2021 г. на БДЗБР, подадено от г-н Д. Ризаков – ЗП за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни

Заявление с вх. №РР-07-26/20.09.2023 г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. №РР-07-26/20.09.2023 г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…../РР-07-26-СЪОБЩЕНИЕ…./РР-07-26-ПИСМО

Заявление с вх. №РР-07-7/18.04.2023 г., подадено от управителя на „СЕВА 3“ ЕООД, гр. Доспат за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. №РР-07-7/18.04.2023 г., подадено от управителя на „СЕВА 3“ ЕООД, гр. Доспат за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения……/РР-07-7_23-СЪОБЩЕНИЕ……/РР-07-7-23-ПИСМО

Заявление с вх. №РР-07-28/20.09.2023 г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. №РР-07-28/20.09.2023 г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…./РР-07-28-СЪОБЩЕНИЕ…../РР-07-28-ПИСМО

Заявление с вх. № РР-07-55/31.12.2021 г. на БДЗБР, подадено от ЕТ “РАДИНА 2 – ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТОЗЕВ”, с ЕИК 206386379 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. № РР-07-55/31.12.2021 г. на БДЗБР, подадено от ЕТ “РАДИНА 2 – ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТОЗЕВ”, с ЕИК 206386379 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез

Заявление с вх. №РР-07-54/27.10.2023 г. на БДЗБР, подадено от „ЛИКОВЦИ”ЕООД, с ЕИК 175307740 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. №РР-07-54/27.10.2023 г. на БДЗБР, подадено от „ЛИКОВЦИ”ЕООД, с ЕИК 175307740 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…../РР-07-54 -СЪОБЩЕНИЕ……/РР-07-54 -ПИСМО

Заявление с вх. № РР-06-1/10.01.2024г. на БД ЗБР, постъпило от ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Заявление с вх. № РР-06-1/10.01.2024г. на БД ЗБР, постъпило от ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…../РР-06-1-5-СЪОБЩЕНИЕ…../РР-06-1-5-ПИСМО

Заявление с вх.№ РР-07-14/21.06.2022 г., подадено от „РИЛА МЕС“ ЕООД, с ЕИК 200878288, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх.№ РР-07-14/21.06.2022 г., подадено от „РИЛА МЕС“ ЕООД, с ЕИК 200878288, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…./РР-07-14-СЪОБЩЕНИЕ…./РР-07-14-ПИСМО

Заявление с вх. №РР-07-18/04.07.2023 г. на БДЗБР, подадено от „БУЛМАР“ ООД, с ЕИК 811166255 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. №РР-07-18/04.07.2023 г. на БДЗБР, подадено от „БУЛМАР“ ООД, с ЕИК 811166255 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…./РР-07-18 -13-СЪОБЩЕНИЕ…./РР-07-18 -13-ПИСМО

Заявление с вх. №РР-07-20/11.07.2023 г. на БДЗБР, подадено от ЕТ „МАРИО СЕРГИЕВ – СЕКОМ“, с ЕИК 109014479 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. №РР-07-20/11.07.2023 г. на БДЗБР, подадено от ЕТ „МАРИО СЕРГИЕВ – СЕКОМ“, с ЕИК 109014479 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…./РР-07-20-9-СЪОБЩЕНИЕ…../РР-07-20

Публично обявяване на заявление на О. Димитров – земеделски стопанин за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление на О. Димитров – земеделски стопанин за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…./PP-07-29-11-СЪОБЩЕНИЕ…../PP-07-29-11-ПИСМО

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-3/28.06.2023 г., подаденo от г-н Н. Илиев, Управител на „Агробел“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, р. Рилска чрез изградени съоръжения

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-3/28.06.2023 г., подаденo от г-н Н. Илиев, Управител на „Агробел“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №41510457/20.01.2014 г., издадено от директора на БД ЗБР

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №41510457/20.01.2014 г., издадено от директора на БД ЗБР…./РР-17-45-1-СЪОБЩЕНИЕ…./РР-17-45-1-ПИСМО
1234... 25