Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично заявление с вх. № РР-08-1/21.03.2022г. на БДЗБР, постъпило от „Ди Поол” ЕООД – гр. Симитли, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане находище на минерална вода

Публично заявление с вх. № РР-08-1/21.03.2022г. на БДЗБР, постъпило от „Ди Поол” ЕООД – гр. Симитли, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане находище на минерална вода

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-45/28.07.2022 г., за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43740014/25.10.2016 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-45/28.07.2022 г., за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на разрешително за промяна в параметрите за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510289/27.10.2009 г.

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на разрешително за промяна в параметрите за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510289/27.10.2009

Публично обявяване по заявление от Директора на ,,ЮЗДП“ ДП гр. Благоевград  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Директора на ,,ЮЗДП“ ДП гр. Благоевград  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел  ,,Извършване на основен

Публично обявяване по заявление от Управителя на ,,Напоителни системи“ ЕАД  клон Струма-Места, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на  повърхностен воден обект – река Седелска

Публично обявяване по заявление от Управителя на ,,Напоителни системи“ ЕАД  клон Струма-Места, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на  повърхностен воден обект – река Седелска…/РР-05-14-20

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-36/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710038/14.04.2014 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-36/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710038/14.04.2014

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-35/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710039/14.04.2014 г., продължено с Решение №ПО-01-71/11.05.2020 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-35/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710039/14.04.2014

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-42/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710032/14.04.2014 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-42/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710032/14.04.2014

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-37/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710037/14.04.2014 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-37/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710037/14.04.2014

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-44/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710034/14.04.2014 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-44/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710034/14.04.2014

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-43/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710033/14.04.2014 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-43/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710033/14.04.2014

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-41/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710031/14.04.2014 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-41/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710031/14.04.2014

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-39/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710035/14.04.2014 г

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-39/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710035/14.04.2014

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-38/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710036/14.04.2014 г

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-38/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710036/14.04.2014

Публично обявяване по заявление от ,,КОЛИЙН“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Топлика

Публично обявяване по заявление от ,,КОЛИЙН“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Топлика, с цел на заявеното

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел         защита от вредното въздействие

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-41/23.09.2021г. на БДЗБР, постъпило от „Лозеница 2018“ ООД – с. Марикостиново, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-41/23.09.2021г. на БДЗБР, постъпило от „Лозеница 2018“ ООД – с. Марикостиново, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни

Публично обявяване по заявление от ,,ВиК“ ЕООД Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект     

Публично обявяване по заявление от ,,ВиК“ ЕООД Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект…/РР-05-16-15

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел, ,,Изграждане на линейна инфраструктура- временен мост през река Струма

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел, ,,Изграждане на линейна инфраструктура- временен