Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявяване по заявление от Управителя на ,,Напоителни системи“ ЕАД  клон Струма-Места, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на  повърхностен воден обект – река Седелска

Публично обявяване по заявление от Управителя на ,,Напоителни системи“ ЕАД  клон Струма-Места, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на  повърхностен воден обект – река Седелска…/РР-05-14-20

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-36/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710038/14.04.2014 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-36/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710038/14.04.2014

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-35/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710039/14.04.2014 г., продължено с Решение №ПО-01-71/11.05.2020 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-35/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710039/14.04.2014

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-42/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710032/14.04.2014 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-42/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710032/14.04.2014

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-37/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710037/14.04.2014 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-37/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710037/14.04.2014

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-44/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710034/14.04.2014 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-44/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710034/14.04.2014

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-43/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710033/14.04.2014 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-43/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710033/14.04.2014

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-41/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710031/14.04.2014 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-41/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710031/14.04.2014

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-39/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710035/14.04.2014 г

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-39/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710035/14.04.2014

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-38/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710036/14.04.2014 г

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-38/11.07.2022 г., за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43710036/14.04.2014

Публично обявяване по заявление от ,,КОЛИЙН“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Топлика

Публично обявяване по заявление от ,,КОЛИЙН“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Топлика, с цел на заявеното

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел         защита от вредното въздействие

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-41/23.09.2021г. на БДЗБР, постъпило от „Лозеница 2018“ ООД – с. Марикостиново, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-41/23.09.2021г. на БДЗБР, постъпило от „Лозеница 2018“ ООД – с. Марикостиново, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни

Публично обявяване по заявление от ,,ВиК“ ЕООД Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект     

Публично обявяване по заявление от ,,ВиК“ ЕООД Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект…/РР-05-16-15

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел, ,,Изграждане на линейна инфраструктура- временен мост през река Струма

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел, ,,Изграждане на линейна инфраструктура- временен

Публично обявяване на заявление, подадено от „И ЕНД А” ЕООД – гр. Дупница, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи  водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление, подадено от „И ЕНД А” ЕООД – гр. Дупница, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи  водовземни съоръжения…/РР-07-6-5

Публично обявяване по заявление от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект  чрез изградени съоръжения

Публично обявяване по заявление от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект  чрез изградени съоръжения, с

Публично обявяване по заявление от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект  чрез изградени съоръжения

Публично обявяване по заявление от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект  чрез изградени съоръжения, с