Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Активирана е 24- часовата работа на Оперативното звено в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” във връзка с прогнозите на НИМХ за очаквани значителни валежи

Съгласно Заповед №РД-483/ 09.06.2022 г. на Министъра на околната среда и водите, оперативното звено ще предоставя периодично информация за състоянието на водите, включително състоянието на язовирите и реките по поречията и засегнати населени места.

Уведомени са Областните управители на областите Благоевград, Смолян, Кюстендил и Перник, попадащи в териториалния обхват Западнобеломорската дирекция. Необходимо е активно съдействие за предоставяне на информация, чрез Областните и Общински администарции.

В Басейнова дирекция вече функционира оперативен телефон +359 879 400 678 за подаване на своевременна информация за възникнали проблеми, причинени от вредното въздействие на водите.

Оперативното звено ще е активно до преминаване на опасните метеорологични явления.

Повече за прогнозата на сайта на Националния институт по метрология и хидрология  https://www.meteo.bg/bg/forecasts/hydro