Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция – Благоевград организира инициативи за Световния ден за борба с опустиняването и засушаването

За поредна година Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) – Благоевград ще отбележи Световения ден за борба опустиняването и засушаването с изложба от картини.
В партньорство със школите по рисуване „Престо“ с ръководител Александра Петкова и школата към Център за подкрепа и личностно развитие – Благоевград, с ръководител Бисер Грънчаров, БДЗБР подготвя благотворителна изложба на 50 платна. Картините по теми, свързани със Световния ден на околна среда, Световния ден на окените и Светования ден на опустиняването, ще бъдат изрисувани от децата до края на юни.
В началото на юли ще бъде организирана благотворителна изложба, средствата от които ще бъдат дарени на Детско отделение в Многопрофилната болница в Благоевград.
Целта на инициативата е да се насочи вниманието към проблемите на околната среда вследствие на човешката дейност, а именно замърсяване на водите, прекомерна експлоатация на водоизточниците, глобалното затопляне.
Настъпването на пустините е вследствие и на естествени процеси, но значително негативно влияние има намесата на човешкия фактор. Обезлесяването, отклоняването на реките за стопански цели, глобалното земеделие са сред факторите за опустиняването на огромни територии. Опустиняването – превръщането на плодородната земя в пустиня или загубата на плодородието на почвата, е едно от най-сериозните предизвикателства пред човечеството.
Възстановяването на деградирали земи носи икономическа устойчивост, създава работни места, повишава доходите и увеличава продоволствената сигурност, помага на биоразнообразието да се възстанови. То допринася за заключване на атмосферния въглерод, затоплящ Земята, забавяйки климатичните промени, като може също така да намали въздействието на изменението на климата
Целта на Световния ден за борба със сушата е да напомни на хората за този сериозен проблем и да се вземат мерки в колкото се може повече държави, с които той да се предотврати.
Денят се чества от 1995 г. насам с резолюция 49/115 на Общото събрание на ООН.