Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ започва обучителна кампания за наводненията

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ започва обучителна кампания за наводненията

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“   организира обучително-информационна среща, свързана с  превенцията и защитата от наводнения. Тя ще се проведе с  подкрепата  на Регионална дирекция  „ПБЗН“ – гр. Благоевград и в нея ще участват представители на ведомства и  институции от  областите Благоевград и Смолян. Срещата е на 22 ноември от 10 ч. в конферентната зала на хотел  „Езерец“,  гр. Благоевград, бул. „Пейо Яворов” №2.

Инициативата  е  в  изпълнение на мярка от Плана за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район за периода 2016-2021г., „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията“.