Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, гр. Благоевград проведе съвместна инициатива с Българска асоциация по водите /БАВ/ по случай Световния ден за мониторинг на водата – 18-ти октомври 2023 г.

На, 17.10.2023 г., част от екипа на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ съвместно с Българска асоциация по водите /БАВ/ при изключително голям интерес в сградата на 6-то СУ „Иван Вазов”, гр. Благоевград проведе нагледна демонстрация с лабораторни експерименти за пречистването на водите пред ученици от трети, четвърти и пети клас по случай „Световния ден на мониторинга“.
Акецент на мероприятието постави демонстрацията на процеса, как замърсена вода (мътна и оцветена) се пречиства чрез преминаване през различни химични процеси.
На децата бяха представени процесите за пречистване на водата, като коагулация, филтрация и сорбция. Учениците наблюдаваха с интерес как колоидните частици се уедряват и обединяват при процеса на коагулация. Процеса филтрация бе демонстриран със филтруване през пясък на замърсената вода, а при процеса сорбция бе използван активен въглен за пречистване.
Най – голям интерес и вълнение предизвика моментът на представянето на резултатите от трите процеса, както и възможността учениците да се докоснат до колбите и уредите използвани за експериментите.