Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР отбеляза Световния ден на околната среда с инициатива за засаждане на семена

Световният ден на околната среда 5 юни – най-значимият международен ден за действия, насочени към опазване на околната среда, се фокусира върху възстановяване качеството на земята, преодоляване на риска от опустиняване и изграждане на устойчивост под мотото „Нашата земя, нашето бъдеще, ние сме поколението възстановяване”.
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” отбеляза Световния ден на околната среда с инициатива за засаждане на семена от арония, люляк, полски бряст и черен бор с ученици от първи до трети клас, която се проведе пред Регионалния исторически музей в Благоевград.
Семенца от различни видове бяха разпределени в малки пликчета по видове, така че всяко дете да засади по негово желание вида семенце. На децата им бяха дадени инструкции как да бъдат посадени семената, стъпка по стъпка. Те се запознаха с начина на засаждане и с голям интерес всяко дете засади своето семенце. Най-желаното от тях за засаждане беше семенцето от арония, което беше от първите засадени.
Служителите на БДЗБР оказаха пълно съдействие на всяко дете и така бяха засадени над 100 саксии със семена от различни видове. Децата, за които не останаха саксии, получиха семенца за посаждане вкъщи.