Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР подготвя второ обучение срещу наводнения

БДЗБР подготвя второ обучение срещу наводнения

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ подготвя втората среща от обучително-информационната кампания срещу наводненията. Тя ще е с представители на институциите в областите Перник и Кюстендил. Обучението ще се проведе на 4 декември от 10 часа в сградата на Областната администрация в Кюстендил – ул. „Демокрация” №44.

Целта е се обмени информация по координацията между отговорните институции, свързани с превенцията, реакцията и защитата от наводнения.