Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР установи нерегламентирано изземване на наноси от р. Сушица

БДЗБР установи нерегламентирано изземване на наноси от р. Сушица

При съвместна проверка с РПУ – Гоце Делчев на  р. Сушица, в участък на 200 м преди вливането ѝ в р. Места, в землището на Гоце Делчев, експерти на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“  установиха нерегламентирано изземване на наносни отложения от речното легло на реката. Проверката е извършена незабавно след подаден сигнал на „зеления“ телефон на БДЗБР.

В момента на пристигане на екипа на БДЗБР, земекопната и транспортната техника – багер и автосамосвал, използвана за изземването и извозването на наносни отложения, заедно с водачите, които я управляват, е задържана от служителите на РПУ. С тяхно съдействие е установена собствеността на й и самоличността на водачите.   Техниката е регистрирана на „Екодин“ ЕООД и ЕТ „Костадин Чакалов-Техмикс“.

При пристигане на екипа автосамосвалът е бил натоварен с иззетия от речното легло наносен материал. В хода на проверката материалът е върнат обратно на мястото, от което е добит, а земекопната и транспортната техника са изведени от границите на водния обект.

БДЗБР ще предприеме необходимите действия за ангажиране на наказателна отговорност на нарушителите.