Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР ще отбележи Деня на Земята – 22 април

БДЗБР ще отбележи Деня на Земята – 22 април

Басейновата дирекция „Западнобеломорски район“ ще отбележи  Деня  на Земята – 22 април, с ученици от СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“.  На 23 април ще бъде изнесен урок, който ще ангажира детското внимание към проблемите за опазване и съхранение на околната среда. В първата част на урока експерти от БД ЗБР ще представят презентация, свързана с мотото на кампанията за 2018г. „Живот без пластмаса – мисията възможна“. Втората част от урока ще бъде под формата на беседа  за „Екологични ситуации“.

Кампанията за Деня на Земята  през 2018  г. ще се фокусира върху цялостната промяна на човешката нагласа и поведение относно пластмасите, като целта е иницииране на дейности за значително намаляване на замърсяването с пластмаси.

За първи път Деня на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северноамериканци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнеса да включат в своите приоритети опазването на околната среда.

През 1990 г. празникът е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда. От тогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.