Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР ще отбележи Световния ден на водата – 22 март

За поредна година Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“ е планирала мероприятия с ученици по повод  Световния ден на водата 22  март.

Целта е чрез провеждането на открити уроци и беседи да бъде привлечено вниманието на подрастващите към значението на водата, необходимостта от нейното опазване и проблемите с намирането на чиста вода, които имат някои хора по света

 Темата на Световния ден на водата за 2019 г. е „Вода за всички! Всеки е важен!“, в съответствие с основния, поет от страните ангажимент в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. – с напредването на устойчивото развитие всеки  да има полза. Една от целите за устойчиво развитие (SDG 6) e осигуряване на достъп до питейна вода и устойчиво управление на водните ресурси до 2030 г. С тазгодишната тема се акцентира, че правото на достъп до вода е основно човешко право и никой не трябва да бъде забравен.

Денят на водата се празнува всяка година на 22 март. Той е предложен на Конференцията на Обединените нации за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Започва да се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на различни теми, свързани с водата.