Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БД “ЗБР“ отбелязва Деня на Земята – 22 април с различни инициативи за изграждане на екологична култура

БД “ЗБР“ отбелязва Деня на Земята – 22 април с различни инициативи за изграждане на екологична култура

Зелените площи на гр. Симитли ще се превърнат в цветна палитра за образователни игри и забавления при отбелязването на Деня на земята от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. На 21.04.2017г. (петък) с любезното домакинство на община Симитли се организират различни мероприятия под мотото на кампанията през 2017г.  „Повишаване на знанията за околната среда и климата“.

Усилията ни и при тази кампания са  насочени към подрастващите, за повишаване знанията и ограмотяване по въпросите за околната среда и климата. Целта  е всеки ученик да се изгражда като грамотен гражданин, с достатъчно знания, свързани с опазването на околната среда, готов да предприеме действия и да даде свой принос и подкрепа за положителна промяна.

Учениците не само ще търсят  съкровище, скрито от злите природни стихии – НАВОДНЕНИЕ, ПОЖАР, СУША, СВЛАЧИЩЕ И БУРЯ,  но и ще осъзнаят значимостта на общите усилия  за справянето с климатичните проблеми и проблемите на околната среда. Отборите ще бъдат изправени пред различни предизвикателства, скритите послания ще бъдат поставени в различни отпадъчни продукти (стъклена бутилка, пластмасова кутийка, хартиена опаковка и др.), като в края на играта ще бъде демонстриран пример за разделно събиране.

Играта „Тайните послания“, акцентираща върху природните бедствия, застрашаващи и заплашващи здравето и живота на хората и водещи до значителни материални щети, ще е естествен преход към идеята на БД“ЗБР“ да запознае накратко ученическата аудитория с  изготвения  първи за страната План за управление на риска от наводнения за периода 2016-2021г. Един от районите със значителен потенциален риск от наводнения е и района на гр.Симитли.

Предвиждаме също изпълнения на  талантливи деца с музикални наклонности, чиито песни ще създадат празнично настроение на жителите на града.

Ще бъдат засадени подходящи дървесни видове според сезона и спецификата на района, с които се цели повишаване на интереса и възпитаване на отговорност към околната среда и нейните компоненти.