Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БД ЗБР, съвместно с БАВ отбелязаха Световния ден на водата – 22 март с демонстрация пред ученици

За пореден път Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” отбеляза Деня на водата – 22 март. В унисон с тазгодишната тема за ускоряване на промяната за решаване на кризата с питейната вода и канализацията, пред ученици от 7. клас на СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“- Благоевград беше направен лабораторен експеримент, представящ процесите на коагулация, филтрация и сорбция. По време на демонстрацията замърсена вода – мътна и цветна, беше избистрена. Младежите от секцията на младите специалисти към Българска асоциация по водите направиха препратка към знченито на пречиствателните станции за отпадъчни води на населените места за опазване на водите.
Мероприятието завърши с кратка игра с учениците, която имаше за цел да покаже взаимовръзките между различните компоненти на околната среда и необходимостта от тяхното опазване.
Проведеният експеримент беше записан на крaтък филм, който ще бъде публикуван на интернет и Facebook страницата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.
По случай празника, всеки от участниците получи раница.