Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БД ЗБР съвместно с Българска асоциация по водите подготвят демонстрация пред ученици за 22 март – Световен ден на водата

Водата е неизменна част от ежедневието на всеки един от нас. Когато говорим помежду си за нейните качества, много често използваме определения, които не са еднозначно дефинирани. Но съществува ли всъщност „хубава“ и „лоша“ вода и как определяме нейната „чистота“? На 22 март – Световния ден на водата, от 10.30 часа, в сградата на СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“- Благоевград ще дискутираме тези въпроси с ученици от 7-и клас. Наши гости ще бъдат младежи от секцията на младите специалисти към Българска асоциация по водите, които са подготвили нагледна демонстрация с лабораторни експерименти за качеството и пречистването на водите.
Събитието ще бъде записано на видео и ще бъде публикувано на интернет и Facebook страницата на БДЗБР.
Темата на Световния ден на водата тази година е свързана с ускоряване на промяната за решаване на кризата с питейната водата и канализацията.
Управлението на целия воден цикъл определя напредъка по всички основни глобални проблеми – от здравето до глада, от равенството между половете до работните места, от образованието до индустрията, от бедствията до мира.
Този Световен ден на водата е изключителна възможност да се обединим около проблемите, свързани с водата и заедно да ускори прогреса.