Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Бюджет и Финанси

Бюджет

Утвърден бюджет-2023

Отчети:

Тримесечни отчети на разходите по области и програми:

Отчет за първо тримесечие на 2023 г. – тук.

Отчет за второ тримесечие на 2023 г. – тук.

Отчет за трето тримесечие на 2023 г. – тук.

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета:

Отчети за януари 2023 г. – тук: БюджетЧС ДЕС КСФ

Отчети за февруари 2023 г.- тук: Бюджет \ ЧС  \ ДЕС \  КСФ

Отчети за март 2023 г. – тук: БюджетЧС  \ ДЕС КСФ

Отчети за април 2023 г. – тук: Бюджет \ ЧС  \ ДЕС КСФ

Отчети за май 2023 г. – тук: Бюджет \ ЧС  \ ДЕС \  КСФ

Отчети за юни 2023 г. – тук: Бюджет \ ЧС  \ ДЕС \  КСФ

Отчети за юли 2023 г. – тук: БюджетЧС  \ ДЕС \  КСФ

Отчети за август 2023 г. – тук: БюджетЧС  \ ДЕС \  КСФ

Отчети за септември 2023 г. – тук: БюджетЧС  \ ДЕС \  КСФ