Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

В ход е обществена консултация за оценка на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води

В ход е обществена консултация за оценка на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води

Европейската комисия започна обществена консултация за оценка на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води. Допитването започна от 13 юли и ще продължи до 19 октомври т.г. като в него могат да участват всички граждани и организации .

Консултацията има за цел да се съберат мнения от обществеността по отношение на тяхното разбиране и връзка с (отпадъчните) води и от друга страна, да се събере по-подробна информация и становища на експерти и публични и частни субекти, които отговарят за изпълнението на специфичните аспекти на Директивата.

В обществената консултация може да се включите като попълните онлайн въпросника в https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-urban-waste-water-treatment-directive_bg. Въпросникът се състои от две части. Едната е насочена към широката общественост, а  другата с по-подробни, технически въпроси е предназначени за експерти.