Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Деня на Земята 2023 – 22 Април

Всяка година на 22 април, заинтересовани страни от цял свят обединяват своите действия по отношение на устойчивостта и климатичните промени в чест на Деня на Земята. Нашият свят се нуждае от трансформация. И това изисква действия на всички нива – публични институции, бизнес, гражданско общество.
И тази година темата за Деня на Земята е „Инвестираме в нашата планета“, което подчертава важността на посвещаването на нашето време, ресурси и енергия за справяне с проблемите на околната среда и изменението на климата. Kато продължение на миналогодишната кампания, темата е фокусирана върху ангажирането на правителствата, институциите, бизнеса и повече от 1 милиард души по света, които участват ежегодно в събития посветени на Деня на Земята, давайки своя принос. Инвестирането в нашата планета е най-добрият начин да проправим път към процъфтяващо бъдеще. Когато инвестираме в нашата планета заедно, ние подкрепяме изграждането на здрави, щастливи и богати общности по целия свят.
Подобно на индустриалната, космическата и информационната революция от миналото, всички сектори на обществото могат и трябва да играят основна роля в зелената революция и този път е жизненоважно да го направят правилно. Заедно трябва да инвестираме в нашата планета.

Брошура »тук«

За да научите повече за кампанията през 2023 г. посетете ел. адрес: https://www.earthday.org/earth-day-2023/