Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Регистър на постъпилите заявления

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация.

Регистърна постъпилите заявления и движението им през 2023г. по ЗДОИ…тук.

Регистърна постъпилите заявления и движението им през 2022г. по ЗДОИ…тук.

Регистърна постъпилите заявления и движението им през 2021г. по ЗДОИ…тук.

Регистърна постъпилите заявления и движението им през 2020г. по ЗДОИ…тук.

Регистърна постъпилите заявления и движението им през 2019г. по ЗДОИ…тук.

Регистърна постъпилите заявления и движението им през 2018г. по ЗДОИ…тук.

Регистърна постъпилите заявления и движението им през 2017г. по ЗДОИ… тук.

Списък на актовете, издадени в изпълнение на правомощията на Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, съгласно ЗДОИ през 2016г….тук.

Регистърна постъпилите заявления и движението им през 2016г. по ЗДОИ… тук.

Регистър на постъпилите заявления и движението им през 2015г. по ЗДОИ… тук.

Регистърът на заявленията по Закона за достъп до обществена информация за второто полугодие на 2010 г. може да видите…тук.

Регистърът на постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация за периода януари-юни 2010 г. може да видите….тук.