Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Европейска седмица на мобилността –16-22 септември 2023г.

Европейска седмица на мобилността – 16-22 септември 2023 г.

По случай Европейската седмица на мобилността, Министерство на околната среда и водите и Басейнова дирекция ‚Западнобеломорски район“, приканват гражданите на Благоевград да посветят една седмица на устойчива мобилност. Темата на тазгодишната кампанията е „Пестене на енергия“. Започва на 16-и септември и приключва с Ден без автомобили на 22 септември 2023 г.

Всички, желаещи да вземат участие, могат да се регистрират на следния адрес: EUROPEANMOBILITYWEEK 2023