Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Експерти от БДЗБР изнесоха урок пред ученици от Сандански

Експерти от БДЗБР изнесоха урок пред ученици от Сандански

Експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ изнесоха урок пред шестокласници от клуб „Минерални води“ от Първо ОУ „Св. Климент Охридски“, Сандански. Урокът беше свързан основно с представяне на дейността на басейновата дирекция и нейната роля в управлението на минералните води.

Децата обогатиха знанията си за лечебните свойства и температурата на минералните води, намиращи се на територията на Западнобеломорски район. За утвърждаване на техните знания, урокът завърши с въпроси към учениците, на които те дадоха изчерпателни отговори. Всички участници в урока получиха папки с информационни брошури.