Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Декларации по ЗПК

  Регистър декларации по чл. 49, ал.1 от ЗПК 2024 ,  подадени през 2024 година

Вх.№/ дата Декларатор Длъжност Вид декларация Наличие на несъвместимости Подадена в срок Забележка
ЧР-01-1/19.04.2024 Жулиета Асенова Топова Главен експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-2/19.04.2024 Снежана Благоева Димова Главен експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-3/22.04.2024 Йорданка Димитрова Коева Главен експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-4/22.04.2024 Валентина Георгиева Иванова Главен счетоводител Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-5/23.04.2024 Александра Михайлова Николова Старши експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-6/23.04.2024 Таня Генчова Дамянова Главен специалист Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-7/23.04.2024 Драгомир Стефанов Качев Системен администратор Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-8/25.04.2024 Соня Стоилова Филипова Старши счетоводител Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-9/26.04.2024 Македонка Георгиева Граховска Главен експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-10/26.04.2024 Радослав Иванов Динев Началник отдел Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-11/26.04.2024 Александър Цветков Калеов Главен инспектор Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-12/30.04.2024 Светлана Димитрова Гълъбова Младши експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-13/02.05.2024 Яна Владимирова Тренчева Старши инспектор Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-14/07.05.2024 Моника Руменова Перчаклийска Младши експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-15/07.05.2024 Анита Димитрова Милева-Кафеджийска Старши експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-16/07.05.2024 Ирена Борисова Милева Главен инспектор Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-17/07.05.2024 Симона Валериева Владимирова Старши експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-18/07.05.2024 Ивона Симеонова Паунова Младши експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-19/07.05.2024 Ванина Василева Мицева Главен експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-20/07.05.2024 Емилия Здравкова Гикова-Димитрова Главен юрисконсулт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-21/07.05.2024 Таня Христова Иванова Главен експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-22/07.05.2024 Десислава Петрова Лазарова Главен специалист Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-23/07.05.2024 Емилия Петрова Янакиева Главен инспектор Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-24/07.05.2024 Георги Огнянов Спиров Старши юрисконсулт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-25/07.05.2024 Емилия Павлова Милчева-Анкова Инспектор Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-26/07.05.2024 Марияна Ангелова Янева Старши експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-27/08.05.2024 Мария Генчева Методиева-Панова Старши инспектор Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-28/08.05.2024 Петър Богомилов Дончев Главен експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-29/08.05.2024 Елена Димитрова Митушева Инспектор Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-30/08.05.2024 Славиния Борисова Коцакова Главен инспектор Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-31/08.05.2024 Елена Крумова Аргирова Главен експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-32/09.05.2024 Румяна Бончева Бърдарова Старши експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-33/09.05.2024 Милчо Григоров Чобанов Главен експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-34/09.05.2024 Димитър Асенов Соколов Младши експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-35/09.05.2024 Йорданка Малинова Сковърданова Технически сътрудник Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-36/09.05.2024 Емил Зафиров Стоименов Инспектор Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-37/10.05.2024 Костадин Ангелов Георгиев Главен инспектор Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-38/10.05.2024 Гергана Стефанова Георгиева-Ранчова Старши инспектор Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-39/10.05.2024 Стоянка Николова Манолева Директор на дирекция Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-40/10.05.2024 Ваня Костадинова Колчагова Главен юрисконсулт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-41/13.05.2024 Павлина Ивайлова Шкалова Главен инспектор Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-42/13.05.2024 Ралица Георгиева Кукова Директор на дирекция Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-43/14.05.2024 Нели Владимирова Гоцева Началник отдел Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  
ЧР-01-44/14.05.2024 Александър Цветков Калеов Главен инспектор Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 4 да  
ЧР-01-45/15.05.2024 Цветанка Боянова Христова Директор на дирекция Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да  

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИ и чл. 49, ал. 1 от ЗПК,  подадени през 2023 година

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИподадени през 2022 година 

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИподадени през 2021 година

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИподадени през 2020 годинa

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИ,  подадени през 2019 година

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИ,  подадени през 2018 година