Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Извънредна пресконференция на Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград

Извънредна пресконференция на Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград

Във връзка с публикация от 4 януари 2017 г. в електронния сайт на ТОП ПРЕСА, със заглавие „Цацаров чети: Неврокопски бизнесмени рекетирани от Басейнова дирекция – Благоевград?! Който не плаща на шефа го грози фалит!?“, днес 5 януари 2017г. г-жа Вангелия Иванова – Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград даде извънредна пресконференция.

Пред медиите г-жа Иванова коментира  накратко изнесените срещу нея  в статията клевети и обвинения в рекет, като категорично заяви, че изнесената информация е груба манипулация и абсолютна лъжа, която цели уронването на името и авторитета ѝ, както в лично качество, така и като ръководител на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.  Нещо повече, с Решение №1734 от 07.12.2016г. по наказателно дело №594 от 2016г. на Административен съд – Благоевград е отменено Решение №2588 от 12.08.2016г. по нахд №187 от 2016г. по описа на Районен съд – Гоце Делчев и вместо него е постановил потвърждаване на Наказателно постановление №ПО-02-11/25.02.2016г. на Директора на БД „ЗБР“, с което на ЕТ „Неджет Бакалов – Мустафа Бакалов – Бакал“ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на две хиляди лева, за извършено нарушение по чл.44, ал.1 във връзка с чл.200, ал.1, т.2 от Закона за водите и същото е влязло в сила на 07.12.2016г. Описаните факти са красноречиво доказателство за професионализма в  работата на БД „ЗБР“.

Г-жа Иванова ясно декларира, че твърдо и непоколебимо ще защити доброто си име и професионална репутация градени повече от 13 години в ръководената от нея институция по съдебен ред.

По време на пресконференцията г-жа Иванова накратко припомни постигнатите в дирекцията резултати под нейно ръководство: изготвяне на Плановете за управление на речните басейни и на риска от наводнения само за година и половина, с което България изпълни предварителни условности пред ЕК за финансиране на три оперативни програми за периода 2014-2020г.; рязко повишаване на изпълнението на условията в издадените разрешителни в т.ч. и събираемост на дължимите такси; установяване на множество обекти упражняващи незаконно ползване на воден обект или водоползване и налагане на санкции по реда на Закона за водите, както и събиране на повече от 460 000 лв. „забравени“ Актове за установяване на публични държавни вземания в периода 2012-2014г.

В заключение г-жа Иванова обобщи, че ако спазването на законите и безкомпромисната борба с техните нарушители за  автора на злонамерената публикацията това е рекет спрямо бизнеса, изводите и заключенията остават за правораздавателните органи и заинтересованата общественост.