Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изграждане на кравеферма за отглеждане на 300 броя млекодайни крави в поземлен имот с идентификатор 77058.5.217 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово

Изграждане на кравеферма за отглеждане на 300 броя млекодайни крави в поземлен имот с идентификатор 77058.5.217 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“, с Възложител „Матанд“ ЕООД…/П-01-40-4