Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изграждане на кравеферма за отглеждане на 100 броя млекодайни крави със съответните сервизни, помощни и битови помещения и изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 03504.5.8 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Белица

Изграждане на кравеферма за отглеждане на 100 броя млекодайни крави със съответните сервизни, помощни и битови помещения и изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 03504.5.8 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Белица, община Белица, област Благоевград“, с Възложител М. Т…./П-01-3-5