Инвестиционно намерение „Рехабилитация на Д 4 от км 1+847 до км 2+444 в землището на с. Големо село, община Бобов дол

Инвестиционно намерение „Рехабилитация на Д 4 от км 1+847 до км 2+444 в землището на с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил във връзка с кандидатстване по Мярка 4.3 от ПРСР 2014 – 2020 г.”…/П-01-199-6