Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение “Водовземане на минерална вода от КЕИ № 4 и КЕИ № 5, чрез общият събирателен резервоар с ПС от сондаж № 2, КЕИ № 8 и КЕИ № 4 и КЕИ № 5 от находище на минерална вода „Гулийна баня” с. Баня, община Разлог

Инвестиционно предложение “Водовземане на минерална вода от КЕИ № 4 и КЕИ № 5, чрез общият събирателен резервоар с ПС от сондаж № 2, КЕИ № 8 и КЕИ № 4 и КЕИ № 5 от находище на минерална вода „Гулийна баня” с. Баня, община Разлог, към 5 броя къщи за гости върху ПИ 02693.48.43 по КК и КР с. Баня, Община Разлог, Област Благоевград” …/П-01-61-4