Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Водовземане от минерална вода от Сондаж № 1хг от находище на минерална вода Сапарева баня към СПА хотел с външен басейн в имот 65365.601.1131 в гр. Сапарева баня

Инвестиционно предложение „Водовземане от минерална вода от Сондаж № 1хг от находище на минерална вода Сапарева баня към СПА хотел с външен басейн в имот 65365.601.1131 в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня“, с възложител „Мони Текс 66“ ООД…/П-01-420-3