Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 047012, находящ се в землището на с. Лобош

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 047012, находящ се в землището на с. Лобош, община Ковачевци, област Перник, от земеделска земя в УПИ, с цел ниско жилищно строителство“, с възложител „Е. КОМ Системи“ ЕООД…/П-01-15-3