Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект река Дисилица, за експлоатацията на съществуваща канализационна система на гр. Добринище

Инвестиционно предложение „Заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект река Дисилица, за експлоатацията на съществуваща канализационна система на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“, с възложител Община Банско…П-01-8-1