Инвестиционно предложение за “Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки, регулирани места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край яз. Доспат

Инвестиционно предложение за “Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки, регулирани места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край яз. Доспат, в имот с идентификатор 23025.195.40, гр.Доспат, община Доспат, обл. Смолян” , с Възложител община Доспат…/П-01-232-1