Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Изграждане на напоителна система с предвидено водовземане от съоръжение на „Напоителни системи“ ЕАД, за напояване на овощна градина“, в землището на с. Неделкова Гращица

Инвестиционно предложение за „Изграждане на напоителна система с предвидено водовземане от съоръжение на „Напоителни системи“ ЕАД, за напояване на овощна градина“, в землището на с. Неделкова Гращица, община Невестино…/П-01-316-5