Инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма, кланица и транжорна в поземлен имот №030040 в землището на с. Мусомища

Инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма, кланица и транжорна в поземлен имот №030040 в землището на с. Мусомища, oбщина Гоце Делчев, област Благоевград“, с възложител Г. А…/П-01-148-3