Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за производство на инвентар и ремонт на селскостопанска техника

Инвестиционно предложение за „Производство на инвентар и ремонт на селскостопанска техника в имот № 009020 (имот с идентификатор 52091.9.20), имот № 009009 (имот с идентификатор 52091.9.9), имот № 009013 (имот с идентификатор 52091.9.13), имот № 009012 (имот с идентификатор 52091 9 12), имот № 009048 (имот с идентификатор 52091.9.48) и имот № 009049 (имот с идентификатор 52091.9.49) местност „Тузла”, землище на с.Ново Кономлади, общ.Петрич, обл.Благоевград”, с възложител „АБРАМОВ-БК“ООД../П-01-45-1