Инвестиционно предложение за промяна предназначение на складови помещения, разположени в УПИ XXIII, кв. 14 по регулационния план на с. Дяково, община Дупница

Инвестиционно предложение за промяна предназначение на складови помещения, разположени в УПИ XXIII, кв. 14 по регулационния план на с. Дяково, община Дупница в цех за производство на сладолед с капацитет до 1000 кг. дневно“  с възложител „РАНИРА-15“ ООД…/П-01-93-5

shares